Vrijetijd

  Den Leeuweric vzw
Dienst Vrije Tijd
de Merodelei 203
2300 Turnhout
014/44.35.54 


Elke maand worden er heel wat activiteiten georganiseerd. Vooral ’s avonds en het weekend, maar ook tijdens werkdagen.

Er wordt gekookt en samen genoten van een lekkere maaltijd. We trekken er samen op uit, ontdekken nieuwe dingen en leren bij. We knutselen en genieten van het samenzijn.

De vrijetijdswerking in ‘De Frisse’ biedt kansen tot ontmoeting en groepsvorming over de groepen heen en richt zich ook op externen (behorende tot de doelgroep).


Met uitzondering van de maanden juli en augustus worden er wekelijks activiteiten georganiseerd.
 Er worden enkel alcoholvrije dranken geschonken.

De praktische organisatie (tap, muziek, kasbeheer, invullen van het programma) wordt in grote mate gedaan door de bewoners en cliënten.

Alle bewoners en cliënten van Den Leeuweric kunnen beroep doen op de vrijetijdscoördinator als ze een vraag hebben voor het invullen van hun vrije tijd.