Giften en Schenkingen


Sponsoring


Den Leeuweric is door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap) erkend voor de opvang en/of begeleiding van meer dan 100 personen met een mentale handicap.

Het is ook het VAPH dat instaat voor de subsidiëring hiervan. De subsidie dekt een groot deel van de essentiële basiskosten (personeelskosten en werkingskosten). Echter is er ook een aanzienlijk deel van de kosten die door de overheid niet - of maar gedeeltelijk - aanzien worden als essentieel of als basiskosten. Hieronder enkele voorbeelden :

 • - Herstellingswerken aan huis
 • - Vervoerskosten
 • - Nieuwe of vernieuwende projecten
 • - Kosten voor uitstappen
 • - Kosten voor de opsmuk van de leefruimte
 • - Onderhoud van de tuin
 • - Kosten voor administratieve ondersteuning
 • - Nieuwbouwprojecten (voor minstens 40% zelf te bekostigen!)
 • - …

Voor al deze kosten en activiteiten dient Den Leeuweric zelf in te staan. Dit kan niet zo maar. Daarvoor is - naast helpende handen (vrijwilligers – familiewerking) - ook financiële hulp nodig.

Giften, schenkingen en (duo)legaten zijn steeds welkom

Schenk een losse gift

Je kan geld storten op het rekeningnummer BE 49 0682 32358271
Voor giften vanaf € 40 leveren we een fiscaal attest af.


Legaten

Soms besluiten mensen om het werk van Den Leeuweric te steunen met een legaat, een schenking via hun testament. Dat is in de eerste plaats een mooi gebaar en een teken van blijvende betrokkenheid. Zo’n schenking biedt voor heel wat personen met een handicap meer woon-  en leefkwaliteit. Tegelijk verzekert de ‘legataris’ zich ervan dat minder erfenisrechten naar de staatskas vloeien dan bij een gewone erfenis.

Duo-legaat

Je kunt in je testament ook een tweede erfgenaam (bijvoorbeeld een vzw) aanwijzen. Deze persoon of vzw moet dan de successierechten van de eerste erfgenaam betalen. Zo kan de eerste erfgenaam netto een groter bedrag overhouden.

Hoe?

Een duolegaat moet aan enkele voorwaarden voldoen

 • U stelt een testament op
 • U schenkt een legaat ten voordele van één of meerdere personen
 • U schenkt een tweede legaat ten voordelen van een vzw, die verplicht is alle successierechten te betalen.
Het voordeel van het duolegaat ligt in het verschil van successierechten van een privépersoon (tot 65%) ten opzichte van een vzw (8,8%)

Ter illustratie

 • Een testament ZONDER duolegaat
Jef laat zijn neef Marc € 200.000 na. Via het wettelijk stelsel bedragen de successierechten voor Marc € 110.000 :

-          75.000 x 45%           = € 33.750
-          50.000 x 55%           = € 27.500
-          75.000 x 65%           = € 48.750

Resultaat : Marc houdt € 90.000 over

 • Een testament MET duolegaat
Via een duolegaat laat Jef aan zijn neef Marc € 100.000 en ook aan Den Leeuweric € 100.000 na. Marc betaalt hierdoor geen successierechten, maar deze worden betaald door Den Leeuweric voor een bedrag van € 56.300 :
 
-          100.000 x 8,8%        = € 8.800
-          75.000 x 45%           = € 33.750
-          25.000 x 55%           = € 13.750

Resultaat : Marc houdt  € 100.000 over en Den Leeuweric houdt € 43.700 over.


Raadpleeg ook steeds uw notaris voor meer informatie en advies op maat.